DETAIL_PICTURE_575599

Досудове врегулювання спорів

спору є альтернативною та ефективною формою захисту прав та законних інтересів до звернення до суду, яка передбачає збереження партнерських відносин для подальшої співпраці.

Досудовий порядок врегулювання спорів

– це врегулювання між сторонами спірних питань, які виникають з їх договірних правовідносин, до передання спору в суд.

Суть досудового врегулювання господарських спорів зводиться, головним чином, до пред’явлення претензії одним контрагентом іншому для своєчасного і належного вирішення господарських непорозумінь. Порядок досудового врегулювання спорів визначається Господарським процесуальним кодексом України (ГПК). Згідно зі ст. 5 цього Кодексу, сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою.

Потрібна допомога?